kvalitni-brigady.cz

Přehled brigád v zahraničí na léto 2024

Vždy chtějte smlouvu

Každá seriózni firma nebo agentura by s vámi měla uzavřít pracovní smlouvu. Nevěřte ústním slibům nebo podobným nestandardním postupům. Smlouva pro vás může být i pojištěním v případě problémů s výplatou, nebo přidělením jiné práce, než-li jste se dohodli.

Pracovní smlouva by měla obsahovat všechny náležitosti dle zákonů české republiky a být písemná. Ve smlouvě by němělo bychět že se jedná o smlouvu, co je jejím předmětem, mezi kým se uzavírá a podepsána ve dvou kopiích oběmi stranami (jinak se dá považovat za neplatnou).

Užitečná rada

Neshánějte vaše letní brigády na poslední chvíli. Podle zkušeností za několik posledních let jsou vždy letní brigády několik týdnů dopředu zamluveny. Tedy hledáte-li letní brigády na červen, začněte nejlépe už v květnu, protože většina studentů si chce vydělat peníze na začátku prázdnin, aby si v druhé polovině léta mohl užívat volna. Začněte pomalu tedy brigády na léto 2024 hledat co nejdříve!

Vždy chtějte smlouvu

Každá seriózni firma nebo agentura by s vámi měla uzavřít pracovní smlouvu. Nevěřte ústním slibům nebo podobným nestandardním postupům. Smlouva pro vás může být i pojištěním v případě problémů s výplatou, nebo přidělením jiné práce, než-li jste se dohodli.

Pracovní smlouva by měla obsahovat všechny náležitosti dle zákonů české republiky a být písemná. Ve smlouvě by němělo bychět že se jedná o smlouvu, co je jejím předmětem, mezi kým se uzavírá a podepsána ve dvou kopiích oběmi stranami (jinak se dá považovat za neplatnou).

Většinou je pracovní vztah mezi brigádníkem a zaměstnavatelem upraven dohodou o provedení práce, která se hodí ovšem pouze pro krátkodobé zaměstnání, je omezena na 100 hodin ročně a to pouze na jeden druh neopakujících se prací. Další možností je dohoda o pracovní činnosti a nebo lze uzavřít zkrácený pracovní úvazek (nebo plný).

Pracovní smlouva

Ve vaší pracovní smlouvě by mělo vždy být uvedeno jakou práci budte vykonávat a jakou budete mít za ni odměnu. U studentu se také do částky 4120 korun nemusejí příjmy danit, tedy čistá mzda je rovna hrubé. Ovšm musíte podepsat dohodu o provedení práce a doložit vaše potvrzení o studiu.

Daňový zákon české republiku ovšem jinak stanoví platit daň z každého přijmu a povinností zaměstnavatele i zaměstnance je (s pár vyjímkami) odvádět sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnavatel ruší za správné odvedení a sražení daně a pojištění (uzavřete-li smlouvu s nějakou agenturou, potom je to agentura). U zaměstnání v agentuře si zjistětě, zda-li vám nabízejí čistou, nebou hrubou mzdu.

© Letní brigády 2024 | Reklama zde | [ochrana osobních údajů]